„DISPED“, gyakorlati célokat szolgáló szoftver szállítmányozóknak
 
Több mint 1300 esetben sikeresen alkalmazva 15 éve létezik a DISPED speciális szállítmányozási szoftver, amely gyakorlati szempontok szerint készült, gyakorlati szakembereknek Mivel mi is tudjuk, milyen követelményeknek kell megfelelnie az ideális szállítmányozási szoftvernek, a „DISPED“ programozását Windows alapokra helyeztük. Ez a felhasználó számára azzal a pozitív következménnyel jár, hogy a DISPED kezelése rendkívül egyszerqen elsajátítható. Így például a szoftver lehetQvé teszi a megbízásról kapott fax adatainak a kiértékelését anélkül, hogy másodszor is rögzíteni kellene Qket az elszámoláshoz, kereséshez stb. A DISPED további elQnye a rakodóeszközök nagyon áttekinthetQ és egyszerq könyvelése. Létezik például egy kapcsolódási felület, amelyen keresztül a kiállított számlák és jóváírások adatai exportálhatók a könyvelésbe. A DISPED segítségével egyszerq és áttekinthetQ: adatrögzítés, küldemények szövege, grafikus diszpozíció, táblázatos diszpozíció, rakodási dokumentumok, formanyomtatvány-szerkesztQ, jármqköltségszámla.
 
GyQzQdjön meg saját szemével a DISPED felhasználóbarát funkcióiról és logikus mqködésérQl. Már több mint 100 szállítmányozó vállalat használja sikerrel:
 
DISPED – gyakorlati szempontok szerint, gyakorlati
  szakembereknek
Több mint 15 éve a piacon, több mint 1300 esetben
  sikeresen telepítve
Moduláris felépítés, 20 modul minden alkalmazásfajtához
Fájl- és kliensszerver-technológia
Gyakorlathoz és funkcióhoz igazodó kezelés
Forródrót és karbantartási szolgáltatás távkarbantartással
Mindent egy kézbQl
 
Ide kattintva közvetlenül kapcsolatba léphet a DISPED forgalmazójával!
 
NEUFRA, Abt. Software-EDV
Neue Weilheimer Str. 14
73230 Kirchheim unter Teck
 
Telefon: +49 (0) 70 21/50 37-0
Telefax +49 (0) 70 21/50 37-199
eMail: walter.klein@neufra.eu
Kapcsolattartó: Walter Klein
  Terméktámogatás letöltése Változata 3
  Terméktámogatás letöltése Változata 4